Ważne przypomnienie w sprawie odwoływania zajęć

Wzorem lat ubiegłych uczeń może odwołać jedne zajęcia w miesiącu, powiadamiając o tym nauczyciela, najpóźniej na dzień przed zajęciami, do godziny 18:00.

Jest to nieprzekraczalny termin. Telefony, maile i SMSy ze zgłoszeniem nieobecności, które nauczyciel otrzyma po wyznaczonej godzinie 18:00 nie będą mogły być uwzględnione.

Również lekcje odwołane w dniu zajęć będą traktowane jako odbyte.