Regulamin Studia Muzycznego Arte

 

  • wszystkie zajęcia w Studiu muzycznym ARTE są lekcjami indywidualnymi, tzn. że na zajęciach jest tylko jeden uczeń i jego nauczyciel
  • opłata za naukę wymagana jest co miesiąc, w nieprzekraczalnym terminie do 3 dnia miesiąca, zgodnie z wyborem wariantu nauki, aktualnym cennikiem  i ilością lekcji jaka przypada na dany miesiąc 
  • wysokość opłaty pomniejszona tylko ze względu na dni ustawowo wolne od nauki, a w niektórych miesiącach opłata jest powiększona w przypadku 5 tygodniowego miesiąca
  • uczeń otrzymuje wiadomość SMS o wysokości opłaty za dany miesiąc
  • można odwołać tylko dwie lekcje w semestrze zimowym i dwie lekcje w semestrze letnim w nieprzekraczalnym terminie-  na dzień przed zajęciami do godz. 18:00. Odwołana lekcja będzie odrobiona jako lekcja zastępcza w ustalonym terminie