Regulamin czyli Zasady organizacyjne w Studiu ARTE

1. ZASADY ORGANIZACYJNE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

dla lokalizacji Żoliborz i Legionowo

 1. Opłata za zajęcia w Studiu Muzycznym ARTE jest wymagana z góry, w terminie do 3-go dnia miesiąca. Za termin zapłaty uważa się dzień wpływu środków na konto szkoły. Brak opłaty powoduje skreślenie ucznia z listy uczniów.
 2. Opłata dodatkowa obowiązkowa to wpisowe 50 zł w I semestrze i opłata semestralna za szkołę  50 zł w II semestrze.
 3. NIEOBECNOŚĆ UCZNIA NA ZAJĘCIACH NIE POWODUJE ZMNIEJSZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA ZAJĘCIA.
 4. Można zgłosić tylko 1 nieobecność na zajęciach w miesiącu, pod warunkiem, że nastąpi to najpóźniej na dzień przed lekcją do godziny 18:00. Tylko lekcja zgłoszona w tym terminie jest odrobiona poprzez ustalenie terminu lekcji zastępczej dla ucznia. Odwołanie przez ucznia lekcji zastępczej, powoduje, że zajęcia nie będą odrobione, a opłata jest pobrana jak za lekcję odbytą przez ucznia.

Nieskorzystanie przez ucznia z możliwości odrobienia odwołanej lekcji powoduje, że płatność za lekcję nie podlega zwrotowi, ani opłata za kolejny miesiąc nie jest pomniejszona.

 1. Przedłużająca się nieobecność ucznia nie zwalnia ucznia z opłaty za zajęcia.
 2. Rezygnacja z zajęć w danym miesiącu skutkuje na początku kolejnego miesiąca. Rezygnację z zajęć należy zgłosić do Studia Muzycznego ARTE najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem nowego miesiąca
 3. W Studiu Muzycznym ARTE obowiązują miesięczne opłaty za naukę. W miesiącach, w których są dni ustawowo wolne od nauki, opłata jest pomniejszona o kwotę każdej nieodbywającej się jednostki lekcyjnej. W miesiącach, w których jest pięć tygodni nauki kwota jest powiększona o każdą dodatkową jednostkę lekcyjną. W celu uniknięcia błędu przy opłacaniu zajęć każdy uczeń otrzymuje informację o wysokości opłaty za dany miesiąc.
 4. Opłata za korzystanie ze skrzypiec lub gitary wypożyczonych od ARTE wynosi 15 zł na miesiąc.
 5. Lekcja odwołana przez Studio ARTE lub przez nauczyciela jest odrobiona w dodatkowym terminie. Tylko w przypadku kiedy nie uda się odrobić lekcji odwołanej przez nauczyciela opłata miesięczna za zajęcia jest pomniejszona w kolejnym miesiącu.
 6. Studio ARTE nie pracuje w dni ustawowo wolne od zajęć oraz święta.
 7. Studio ARTE organizuje zajęcia w dni wolne od zajęć dydaktycznych, w których szkoły zapewniają opiekę wychowawczą. Nieobecność na zajęciach ARTE w tych dniach należy zgłosić nauczycielowi prowadzącemu.
 8. Studio ARTE nie ponosi odpowiedzialności za zmianę planu zajęć dydaktycznych szkoły, w której prowadzone są zajęcia muzyczne ARTE i tym samym zmianę grafiku zajęć ARTE.
 9. W sytuacji rozpoczęcia nauki w trakcie miesiąca, opłata za zajęcia jest pomniejszona stosownie do ilości zaplanowanych zajęć w miesiącu, a termin opłaty miesięcznej ulega zmianie.
 10. Spóźnienie ucznia na lekcję w wyznaczonym terminie nie powoduje jej przedłużenia, ani odrobienia.

 

2. ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

dla lokalizacji Imielin, Białołęka ul. Białołęcka

 

 1. Opłata za zajęcia w Studiu Muzycznym ARTE jest wymagana z góry, w terminie do 3-go dnia miesiąca. Za termin zapłaty uważa się dzień wpływu środków na konto szkoły. Brak opłaty powoduje skreślenie ucznia z listy uczniów.
 2. Opłata dodatkowa obowiązkowa to wpisowe 50 zł w I semestrze i opłata semestralna za szkołę  50 zł w II semestrze.
 3. NIEOBECNOŚĆ UCZNIA NA ZAJĘCIACH NIE POWODUJE ZMNIEJSZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA ZAJĘCIA.
 4. Można zgłosić tylko dwie nieobecności na zajęciach w I semestrze i dwie nieobecności na zajęciach w II semestrze, pod warunkiem, że nastąpi to najpóźniej na dzień przed lekcją do godziny 18:00. Tylko lekcje zgłoszone w tym terminie są odrobione poprzez ustalenie terminu lekcji dodatkowych dla ucznia. Odwołanie przez ucznia lekcji dodatkowej, powoduje, że zajęcia nie będą odrobione, a opłata jest pobrana jak za lekcję odbytą przez ucznia.

Nieskorzystanie przez ucznia z możliwości odrobienia dwóch lekcji w  semestrze powoduje, że płatności za lekcje nie  podlegają zwrotowi, ani opłata za kolejny miesiąc nie jest pomniejszona.

 1. Przedłużająca się nieobecność ucznia nie zwalnia ucznia z opłaty za zajęcia.
 2. Rezygnacja z zajęć w danym miesiącu skutkuje na początku kolejnego miesiąca. Rezygnację z zajęć należy zgłosić do Studia Muzycznego ARTE najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem nowego miesiąca.
 3. W Studiu Muzycznym ARTE obowiązują miesięczne opłaty za naukę. W miesiącach, w których są dni ustawowo wolne od nauki, opłata jest pomniejszona o kwotę każdej nieodbywającej się jednostki lekcyjnej. W miesiącach, w których jest pięć tygodni nauki kwota jest powiększona o każdą dodatkową jednostkę lekcyjną. W celu uniknięcia błędu przy opłacaniu zajęć każdy uczeń otrzymuje informację o wysokości opłaty za dany miesiąc.
 4. Opłata za korzystanie ze skrzypiec lub gitary wypożyczonych od ARTE wynosi 15 zł na miesiąc.
 5. Lekcja odwołana przez Studio ARTE lub przez nauczyciela jest odrobiona w dodatkowym terminie. Tylko w przypadku kiedy nie uda się odrobić lekcji odwołanej przez nauczyciela opłata miesięczna za zajęcia jest pomniejszona w kolejnym miesiącu.
 6. Studio ARTE nie pracuje w dni ustawowo wolne od zajęć oraz święta.
 7. Studio ARTE organizuje zajęcia w dni wolne od zajęć dydaktycznych, w których szkoły zapewniają opiekę wychowawczą. Nieobecność na zajęciach ARTE w tych dniach należy zgłosić nauczycielowi prowadzącemu.
 8. Studio ARTE nie ponosi odpowiedzialności za zmianę planu zajęć dydaktycznych szkoły, w której prowadzone są zajęcia muzyczne ARTE i tym samym zmianę grafiku zajęć ARTE.
 9. W sytuacji rozpoczęcia nauki w trakcie miesiąca, opłata za zajęcia jest pomniejszona stosownie do ilości zaplanowanych zajęć w miesiącu, a termin opłaty miesięcznej ulega zmianie.
 10. Spóźnienie ucznia na lekcję w wyznaczonym terminie nie powoduje jej przedłużenia, ani odrobienia.

 

Regulamin opłat za naukę w Szkole muzyczne Studio Muzyczne ARTE