Regulamin 2016/2017. Termin do końca X. PILNE !!!

Dziękujemy wszystkim uczniom i ich rodzicom za szybki zwrot podpisanych regulaminów. Jednocześnie bardzo prosimy tych uczniów, którzy jeszcze z jakiś względów mają opóźnienie i nie przynieśli regulaminów na zajęcia. Wszystkim spóźnialskim dajemy ostatnią szansę – regulaminy będą zbierane do końca października. Po upływie tego czasu lekcje mogą zostać wstrzymane do czasu przyniesienia podpisanego regulaminu.