Przypomnienie

W ostatnich dniach czerwcu odbędą ostatnie zajęcia przed przerwą wakacyjną. Przypominamy uczniom o zgłaszaniu swoich nieobecności z wyprzedzeniem i ustalanie z nauczycielami terminów do odrobienia zajęć. Na ostatnich lekcjach skrzypiec można oddać wypożyczony instrument na czas wakacji. Szczegóły trzeba ustalić z nauczycielem prowadzącym.