Opłaty – nauka śpiewu

BRAK MIEJSC na rok szkolny 2018/2019

 • w Studiu ARTE obowiązują miesięczne opłaty za naukę, płatne z góry przelewem na konto, w nieprzekraczalnym terminie do 3-go dnia miesiąca.
 • opłata zostaje pomniejszona w przypadku dni ustawowo wolnych od nauki lub powiększona w przypadku 5 tygodniowego miesiąca.
 • kwotę za 1 lekcję należy pomnożyć przez ilość zajęć w miesiącu i wpłacić kwotę za cały miesiąc
 • jedna lekcja w miesiącu odwołana na dzień przed zajęciami do godz. 18:00 będzie odrobiona jako lekcja zastępcza
 • ZNIŻKA dla rodzeństwa lub rodzica – druga osoba płaci 5% mniej za mniejszą opłatę za naukę.
 • Przesłuchanie i sprawdzenie predyspozycji ucznia jest BEZPŁATNE.

Opłaty obowiązkowe:

 • Opłata za szkołę – 50 zł w I semestrze i 50 zł w II semestrze. Rodzeństwo dokonuje opłaty za jedno dziecko.
 • Opłata wpisowa zwrotna: 100 zł od ucznia. Rodzeństwo płaci jedną kaucję. Kaucja jest zwracana w przypadku regulaminowej rezygnacji z zajęć lub jest wykorzystana w ostatnim miesiącu nauki. 

Nauka śpiewu – opłaty za naukę na Imielinie:

 • 340 zł/m-c, zajęcia 4 x 45 minut – Imielin
 • 425 zł/m-c, zajęcia 4 x 60 minut – Imielin
 • lekcja próbna – 45 minut – 75 zł

Nauka śpiewu – opłaty za naukę na Żoliborzu:

 • 370 zł/m-c, zajęcia 4 x 45 minut – Żoliborz
 • 420 zł/m-c, zajęcia 4 x 60 minut – Żoliborz
 • lekcja próbna – 45 minut – 80 zł

Dane do przelewu: 

 • 50 1020 5558 1111 1909 1510 0039
 • Studio Muzyczne ARTE
 • Tytuł wpłaty: imię i nazwisko ucznia i koniecznie miesiąc za jaki jest wpłata.