Opłaty – nauka śpiewu 2017/2018

  • w Studiu ARTE obowiązują miesięczne opłaty za naukę, płatne z góry przelewem na konto, w nieprzekraczalnym terminie do 3 dnia miesiąca
  • opłata zostaje pomniejszona w przypadku dni ustawowo wolnych od nauki lub powiększona w przypadku 5 tygodniowego miesiąca
  • kwotę za 1 lekcję należy pomnożyć przez ilość zajęć w miesiącu i wpłacić kwotę za cały miesiąc
  • jedna lekcja w miesiącu odwołana na dzień przed zajęciami do godz. 18:00 będzie odrobiona jako lekcja zastępcza

 

  • Opłata za szkołę, 50 zł raz w semestrze. Rodzeństwo dokonuje opłaty za jedno dziecko.
  • Opłata wpisowa zwrotna wynosi 150zł od ucznia dorosłego lub 100zł od ucznia niepełnoletniego i jest zwrotna lub przechodzi na ostatni miesiąc nauki.
  •  Przesłuchanie i sprawdzenie predyspozycji ucznia jest BEZPŁATNE.
  • Zniżka dla rodzeństwa lub rodzica – druga osoba płaci 5% mniej od mniejszej opłaty.

 

1 lekcja kosztuje 75zł 

300zł/m-c, zajęcia 1 raz w tygodniu 45minut

380zł/m-c, zajęcia 1 raz w tygodniu 60minut

Pojedyncza konsultacja wokalna – 45min – 80zł.

 

Dane do przelewu:

50 1020 5558 1111 1909 1510 0039

Studio Muzyczne ARTE

TYTUŁ WPŁATY: imię i nazwisko ucznia, instrument i miesiąc.