Opłaty – nauka gry 2017/2018

  • w Studiu ARTE obowiązują miesięczne opłaty za naukę, płatne z góry przelewem na konto, w nieprzekraczalnym terminie do 3 dnia miesiąca.
  • opłata zostaje pomniejszona w przypadku dni ustawowo wolnych od nauki lub powiększona w przypadku 5 tygodniowego miesiąca.
  • kwotę za 1 lekcję należy pomnożyć przez ilość zajęć w miesiącu i wpłacić kwotę za cały miesiąc
  • jedna lekcja w miesiącu odwołana na dzień przed zajęciami do godz. 18:00 będzie odrobiona jako lekcja zastępcza
  • Opłata za szkołę – 50zł raz w semestrze. Rodzeństwo dokonuje opłaty za jedno dziecko.
  • Opłata wpisowa zwrotna: 100zł od ucznia niepełnoletniego i 150zł od ucznia dorosłego. Rodzeństwo płaci jedną kaucję. Kaucja jest zwracana w momencie regulaminowej rezygnacji z zajęć lub jest wykorzystana w ostanim miesiącu nauki. 
  • ZNIŻKA dla rodzeństwa lub rodzica – druga osoba płaci 5% mniej za mniejszą opłatę za naukę.
  • Przesłuchanie i sprawdzenie predyspozycji ucznia jest BEZPŁATNE.

 

Cennik:

1 lekcja 30 min kosztuje 55zł

1 lekcja 45 min kosztuje 74zł

220zł/m-c, zajęcia 1 raz w tygodniu 30 minut    lub    424zł/m-c, zajęcia 2 razy w tygodniu 30 minut

296zł/m-c, zajęcia 1 raz w tygodniu 45minut     lub    584zł/m-c, zajęcia 2 razy w tygodniu 45 minut

380zł/m-c, zajęcia 1 raz w tygodniu 60minut     lub    744zł/m-c, zajęcia 2 razy w tygodniu 60 minut

 

nauka śpiewu

1 lekcja 45 min kosztuje 75zł

300zł/m-c, zajęcia 1 raz w tygodniu 45minut

380zł/m-c, zajęcia 1 raz w tygodniu 45minut

 

Opłaty za wypożyczenie instrumentu:

wypożyczenie gitary – 200zł – kaucja zwrotna

wypożyczenie skrzypiec rozmiar od 1/16 – 3/4 – 300zł kaucja zwrotna

wypożyczenie skrzypiec rozmiar 4/4 – 350zł kaucja zwrotna

opłata miesięczna za korzystanie z gitary – 15zł/m-c

opłata miesięczna za korzystanie ze skrzypiec – 15zł/m-c

 

Dane do przelewu: 

50 1020 5558 1111 1909 1510 0039

Studio Muzyczne ARTE

Tytuł wpłaty: imię i nazwisko ucznia i koniecznie miesiąc za jaki jest wpłata.