Zajęcia w okresie ferii zimowych

Istnieje możliwość kontynuowania zajęć muzycznych w okresie ferii zimowych, po uprzednim skonsultowaniu tego z nauczycielem ( wariant cenowy A, B). Wariant cenowy C jest skierowany do tych uczniów, którzy zawieszają zajęcia na okres ferii.

Dodaj komentarz