Niepubliczna Placówka Oświatowa Studio Muzyczne ARTE

Miło nam poinformować, że od 1 stycznia 2013 r. Studio Muzyczne Arte zostało wpisane do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Warszawy ewidencji niepublicznych placówek oświatowych pod pozycją Nr 8 / Pz/ 12 (2) jako: Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza
Studio Muzyczne ARTE

siedziba: PL 01-570 Warszawa ul. Niegolewskiego 22/2
Miejsce prowadzenia działalności : Bielany, Białołęka, Ursynów.

Tym samym, Nasza szkoła jest placówką wymienioną w art. 82 ust. 3 i 3a  z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) i wchodzi w skład systemu oświaty Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzącej działalność w zakresie kształcenia muzycznego.

W konsekwencji świadczone przez nas usługi edukacyjne jako “jednostki objętej systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty i wychowania, w zakresie kształcenia i wychowania” są zwolnione z podatku od towarów i usług, zgodnie z ustawą z dn. 29 października 2010r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług [Dz. U. Nr226, poz1476].

 Pozwala nam to na utrzymanie opłat za edukację na takim samym poziomie, jak w 2012 roku!

Dodaj komentarz