Koncert semestralny Białołęka, cz.1, godz. 11.30, 2017.02.03.

Zapraszamy do wysłuchania koncertu na zakończenie I semestru. Wystąpią pianiści, gitarzyści, skrzypkowie, zespół i wokalistki. Program jest bardzo zróżnicowany. SP nr 231 Białołęka.