Geniusz J.S.Bacha – koncert naszej nauczycielki – 02.2015

Aleksandra Hurkała wystąpiła w Szczawnicy w ramach IX Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic”, który odbywa się corocznie i jest organizowane w okresie zimowym, na przełomie stycznia i lutego. P. Aleksandra wykonała Koncert nr 6 J. S. Bacha F-dur BWV 1058. Pianistce towarzyszył Lwowski Kwartet Smyczkowy AKADEMIA oraz Marzenna Bonna – Polska (flet) i Michail Zakopetz – Ukraina (obój). Koncert miał miejsce 1 lutego 2015r.

Dodaj komentarz