Audycja Imielin 19.04.2018 r.

Uczniowie ARTE na Imielinie wystąpią na Audycji Wiosennej w Liceum nr 159 na Szolc-Rogozińskiego. W programie usłyszymy utwory fortepianowe, skrzypcowe i gitarowe. 19.04.2018. godz. 18:00.