Przerwa letnia VII i VIII

W lipcu i sierpniu Studio Muzyczne ARTE nie prowadzi zajęć. W indywidualnych przypadkach lekcje są prowadzone, po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem.