Regulamin – zajęcia dla dzieci Muzyczne Przedszkolaki

I. Zasady prowadzenia zajęć

 1. Zapisy na zajęcia trwają przez cały rok. Możliwe są przez kontakt telefoniczny, mailowy.
 2. Zajęcia odbywają się w cyklu miesięcznym, w podanym dniu i ustalonej godzinie, która jest zarezerwowana dla danego ucznia.
 3. W przypadku wolnych miejsc jest możliwość rozpoczęcia zajęć w trakcie miesiąca.

II. Zasady płatności za zajęcia

 1. Aktualna informacja o opłatach znajduje się na stronie www.studioarte.eu w dziale Przedszkolaki Opłaty.
 2. Warunkiem odbycia zajęć jest dokonanie opłaty na konto. Płatności powinny być dokonywane „z góry“, zawsze do 3-go każdego dnia.
 3. Przy wpłacie na konto za termin wpłaty uważa się dzień wpływu środków.
 4. W przypadku braku opłaty za dany miesiąc zajęcia zostają zawieszone do momentu uregulowania płatności.
 5. W przypadku choroby, bądź każdej nieobecności nauczyciela, szkoła zapewnia zastępstwo na zajęcia. Jeżeli nieobecność nauczyciela się przedłuża lub zajęcia zostają odwołane bez odrobienia szkoła zwraca całość płatności za nieodbyte zajęcia.

III. Cennik

 1. Opłaty za zajęcia przyjmowane są z góry za cały miesiąc.

opłata miesięczna – lekcje 30 minutowe – 185 zł

opłata miesięczna – lekcje 20 minutowe  – 140 zł

2. Opłata za zajęcia jest zryczałtowana – stała w każdym miesiącu (opłata nie jest podwyższana w miesiącach z pięcioma zajęciami oraz nie jest obniżana w miesiącach  z mniej niż czterema zajęciami)

3. Nie odliczane są sumy za nieobecność ucznia za zajęciach

IV. Rezygnacja z zajęć

 1. W przypadku rezygnacji z nauki w trakcie miesiąca Studio ARTE nie zwraca wniesionej opłaty za rozpoczęty miesiąc.
 2. Rezygnację z zajęć należy zgłosić na tydzień przed terminem wnoszenia opłat.

V. Bezpieczeństwo

 1. Uczestnik zajęć jest przyprowadzany na zajęcia i odprowadzany po zajęciach przez swojego Rodzica/Opiekuna.
 2. Za bezpieczeństwo ucznia poza miejscem prowadzenia zajęć odpowiada jego Rodzic/Opiekun.

VI. Dane do przelewu

Opłaty za naukę należy wnosić przelewem na konto:
Studio Muzyczne ARTE       

Numer rachunku:
50 1020 5558 1111 1909 1510 0039

Przelew kwoty za naukę należy dokładnie opisać: imię i nazwisko ucznia, instrument, miesiąc nauki.